Svarbi informacija dėl Vokietijos kelių mokesčių grąžinimo.

Senaties terminas – jau 2020-12-31!!!

Vokietijoje dirbantis advokatas Mindaugas Jacinevičius (www.baltik-kanzlei.de) pasiruošęs sėkmės honoraro principu padėti Lietuvos vežėjams susigrąžinti neteisėtai sumokėtus kelių mokesčius, kurie pagal pirminius paskaičiavimus siekia nuo 3,8 % iki 7 %. Užklausą dėl atstovavimo advokatui galima siųsti tik iki gruodžio 21 d.!

Visos Lietuvoje veikiančios transporto įmonės, kurios 2016-2020 m. laikotarpiu stropiai apmokėdavo BAG, Toll-Collect arba AS24 teikiamas sąskaitas dėl kelių rinkliavos Vokietijos teritorijoje (vok. Maut), turėtų nedelsiant, vėliausiai iki 2020-12-31 d., imtis teisinių veiksmų, kad apsaugotų savo pretenzijas ir išvengtų senaties terminų dėl 2016 m. ir 2017 m. permokėtų mokesčių.

ESTT (Europos Sąjungos Teisingumo Teismas) savo 2020-10-28 sprendime (C-321/19) konstatavo, kad Vokietijos vyriausybės nustatytas apmokestinimas už naudojimąsi kelių infrastruktūra prieštarauja ES Direktyvai 1999/62/EB. Apskaičiuojant kelių rinkliavą Vokietijos vyriausybė įtraukė ne tik numatomus infrastruktūros kaštus (apie 7 mlrd. EUR per metus), tačiau ir kelių policijos išlaidas (apie 200 mln. EUR per metus). Galutinis sprendimas bus priimtas Vokietijos teisme, kuris įneš daugiau aiškumo dėl konkretaus permokėtos rinkliavos sumos ir senaties terminų taikymo. Tai jau ne pirmas kartas, kai Vokietijos valdžios numatyti tarifai yra „koreguojami“ ESTT sprendimais.

Šiuo metu internetinėje erdvėje „skraido“ nemažai įvairiausios informacijos ir pasiūlymų pareikšti pretenzijas tik už 2017 m. sumokėtus mokesčius ir reikalauti tik 4 % sumokėtų rinkliavų.

Advokato M. Jacinevičiaus nuomone, permokėta rinkliavų suma gali siekti iki 7 %. ESTT sprendime buvo įvertinti tik 2010/2011 m. mokamų rinkliavų skaičiavimo metodai. ESTT nustatė, kad policijos kaštai, kurie buvo įtraukti į konkretų rinkliavos mokestį, siekė 3,8 – 6 %, o konkrečiu atveju mokestis turėjo būti ne 0,163 €/km, o 0,157 €/km.  Be to, pasak advokato, Vokietijos mokesčių įstatyme numatytas 3 metų senaties terminas neturėtų būti taikomas būtent tiems atvejams,  kai Vokietijos valstybė 15 metų iš eilės akivaizdžiai ignoravo ES Direktyvos reikalavimus. Neatmetama ir galimybė, kad ESTT šiuo klausimu teks pasisakyti iš naujo.

Advokato M. Jacinevičiaus nuomone, nukentėjusios transporto įmonės turėtų nedelsiant reikalauti permokėtų mokesčių grąžinimo ne tik už 2017-2020 metų laikotarpį, tačiau ir už 2016 metus. Be to, reikalauti reikėtų 7 % nuo sumokėtų kelių mokesčių. Kitu atveju, senaties terminas bus sustabdytas būtent tik 4 % reikalavimui.

Nesunku nuspėti, kad už permokėtus kelių mokesčius atsakinga BAG (Bundesamt für Güterverkehr – liet. Krovininio transporto priežiūros tarnyba), kuriai šie reikalavimai ir privalo būti adresuojami, norės taikyti kuo trumpesnius senaties terminus, o pačias pretenzijas bandys įvairias būdais atmesti arba bent jau sumažinti iki minimumo. Tai patvirtina ir jų dabartinis delsimas informuoti vežėjus, kur ir kokiu konkrečiu būdu galima būtų šiuo metu teikti pagrįstus reikalavimus. Advokato M. Jacinevičiaus žiniomis, BAG kol kas nesiruošia įkurti ir online portalo, kuris palengvintų gražinimo tvarką. 

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad pretenzijas reikia adresuoti ne kelių mokesčių surinkimą administruojančiai įmonei Toll-Collect GmbH, o tiesiogiai BAG raštu arba faksu. Toll-Collect GmbH neprivalo Jūsų raštiško reikalavimo persiųsti BAG tarnybai ir savanoriškais pagrindais to tikrai nedarys.

Advokatas Mindaugas Jacinevičius Lietuvos transporto įmonėms yra pasiruošęs padėti:

  1. Sustabdyti senaties terminus už 2016/2017 metais permokėtas kelių rinkliavas;
  2. Pateikti formaliai teisingą pretenziją dėl permokėtų kelių rinkliavų už 2016-2020 metus;
  3. Imtis tolimesnių teisinių priemonių įgyvendinant reikalavimus dėl mokesčių grąžinimo.

Sėkmės honoraro mokestis (9 % – 27 %) bus derinamas su kiekviena įmone atskirai ir priklausys nuo reikalaujamos sumos bei numatomos teisinių paslaugų apimties.

Duomenis, kuriuos reikėtų pateikti advokatui rasite ČIA (Užklausa dėl atstovavimo.pdf). Užklausą galima siųsti tiek pdf. formatu, tiek laisva forma el. paštu.

Užklausą advokatui galima siųsti tik iki Š.m. gruodžio 21  dienos!

Tik tokiu atveju bus įmanoma imtis atitinkamų teisinių veiksmų, kad būtų sustabdyti senaties terminai 2016 ir 2017 metams.

Įmonės, kurios nespės surinkti visų mokėjimus pagrindžiančių dokumentų, gali nurodyti tik bendrą sumokėtų rinkliavų sumą, nesvarbu ar mokėjimai buvo vykdomi automatizuotai ar manualiniu būdu.

Advokatas Mindaugas Jacinevičius
Baltik Kanzlei